ครูสลา นำคณะพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสว่างธรรมาราม นครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างธรรมาราม บ้านแจ้งสว่าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พระอธิการวัลลภ อนุตตฺโร เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนเข้าวัด และซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน โดยมี ครูสลา คุณวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ สส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะพุทธศาสนิกชนในชุมชนและใกล้เคียง ร่วมในพิธีฯ โดยร่วมถวายปัจจัยเพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายในงานครูสลา คุณวุฒิ และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนจำนวน 93 ทุนในโอกาสครบรอบวันเกิดของครูสลาที่จะเวียนมาถึงในวันที่ 2 เมษายนนี้ อีกด้วย

Related posts