รมว.ยุติธรรม เปิดสัมมนาจัดทำ SOPs ลดดุลพินิจผู้ปฏิบัติงาน

 

รมว.ยุติธรรม เปิดสัมมนาจัดทำ SOPs กรมราชทัณฑ์ หวัง ลดดุลยพินิจผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพสังคมมากขึ้น

วันนี้ 6 เม.ย.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกลางของกรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ และผู้อำนวยการกองในสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ร่วมการสัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร็นท์ไปยังเรือนจำทั่วประเทศด้วย ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวถึงที่มาของการสัมมนาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ประสบปัญหารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจจะไม่มีความชัดเจนหรือยังคลุมเครืออยู่ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในการถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อสร้างความชัดเจน

“การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ของกรมราชทัณฑ์ นับว่าเป็นมิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์ ที่จะช่วยเข้ามาเติมเต็มรายละเอียดการปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง ตั้งแต่การรับตัวไปจนถึงปล่อยตัว และการติดตามหลังพ้นโทษ นอกจากนั้นแล้ว การทำ SOPs ยังเป็นการสอบทานและจัดหมวดหมู่ของข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักปฏิบัติต่างๆ ที่มีมาแล้วกว่า 105 ปี ให้เป็นระบบ มีความถูกต้องและชัดเจน ทั้งในแง่ของกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐานระหว่างประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน และให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการทำงานของกรมราชทัณฑ์ในด้านการควบคุม แก้ไข และการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นในท้ายที่สุด” นายสมศักดิ์ฯ กล่าว

ด้านนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ กล่าวปิดท้ายว่า การสัมมนาเพื่อจัดทำ SOPs ของกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการด้วยกันทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 โดยจะเป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงผู้อำนวยการกองในสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการทำ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำร่าง SOPs ดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และนำเสนอเพื่อพิจารณาในระดับกระทรวงได้ ภายในช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 นี้

Related posts