นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐอเมริกา

 

วันนี้ (16 เม.ย.64) พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นาวาเอก Mathew Bake ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ว่า นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ประกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยตั้งอยู่ที่เมืองแอนนาโปลิส มลรัฐแมรี่แลนด์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างไปประมาณ 65 ไมล์

กองทัพเรือ ได้เคยส่งนักเรียนนายเรือไปเรียนที่โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐฯ ครั้งแรกปี พ.ศ.2498 โดยส่งไปเข้าโรงเรียนนายเรือเป็นหลัก ถ้าเข้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเข้าที่โรงเรียนยามฝั่ง หากเข้าทั้ง 2 โรงเรียนไม่ได้ จะให้เข้ามหาวิทยาลัย การเข้าเรียนต้องผ่านการคัดเลือกเข้มข้น ผู้ที่กองทัพเรือส่งไปเรียนที่สหรัฐฯ ในช่วงแรกส่วนใหญ่ไปเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีช่วงที่ส่งไปต่อเนื่องคือระหว่างปี พ.ศ.2522-2537

ในการนี้ นักเรียนนายเรือ เสรี ฉ่ำชื่น (ปัจจุบัน ยศ นาวาเอก) นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 28 เป็นผู้ที่เข้าได้เข้ารับศึกษาในโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ ได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2532 แต่เนื่องจากการคัดเลือกเข้มข้น นักเรียนนายเรือไทย จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนได้บ้างไม่ได้บ้าง กองทัพเรือจึงงดส่งนักเรียนนายเรือไปสหรัฐฯ ระยะหนึ่ง และมาเริ่มส่งอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐฯ ระดับต่างๆ ประมาณ 20 นาย (รวมแอนนาโปลิส coastguard และ มหาวิทยาลัย ไม่รวมระดับปริญญาโท) ซึ่งขณะนี้กองทัพเรือมีนักเรียนนายเรือที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายเรือ เมืองแอนนาโปลิส ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ 3 คน คือ

1) นักเรียนนายเรือ ณัทดรัณ คุรุวิชญา ปี 4 (จะสำเร็จการศึกษาในเดือน มิถุนายน 2564 นี้)

2) นักเรียนนายเรือ ธงบุญ เพ็งแก้ว กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 3

3) นักเรียนนายเรือ สุรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 2

นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ประกิจ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 61 นายเรือรุ่น 118 จบมัธยมจาก สาธิตปทุมวัน เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด บิดาทำงานบริษัทเอกชน มารดาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาในโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ จะใช้เวลา 5 ปี ซึ่ง นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ฯ จะเดินทางไปศึกษาในเดือน มิถุนายน 2564 นี้และจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มิถุนายน 2569

Related posts