“กองทัพเรือ” ปรับ “สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ” เป็น “หอผู้ป่วยปิ่นเกล้า” รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทำการปรับ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ให้เป็นหอพักผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชื่อว่า “หอผู้ป่วยปิ่นเกล้า”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เคยออกมาตรการ 18 ข้อ เป็นแนวทางปฏิบัติให้กำลังพลกองทัพเรือ พร้อมรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยให้หน่วยงานทุกหน่วยของกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จึงได้ปรับเปลี่ยนสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ให้เป็น “หอผู้ป่วยปิ่นเกล้า” สำหรับเป็นหอผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับผู้ป่วยของทางโรงพยาบาล ในกรณีที่เตียงของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ โดยภายใน “หอผู้ป่วยปิ่นเกล้า” สามารถรับรองผู้ป่วยได้ จำนวน 40 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก กรมช่างโยธาทหารเรือ และ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ส่งกำลังพลเพื่อจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการให้บริการ โดยหอพักผู้ป่วยนี้จะรับเฉพาะผู้ป่วยเพศชาย ทั้งที่เป็นกำลังพลของกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ มีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมและดูความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยด้วย

 

Related posts