“ราชทัณฑ์” ปูพรมตรวจเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่-ผู้ต้องขังใหม่ สกัดเชื้อก่อนเข้าเรือนจำ

 

“ราชทัณฑ์” เพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ปูพรมตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่-ผู้ต้องขังเข้าใหม่ เพื่อสกัดเชื้อก่อนเข้าเรือนจำ

กรมราชทัณฑ์ ยกระดับเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ หลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม 2 แนวทาง คือ 1. การสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่ โดยให้ตรวจเชื้อผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ หลังจากรับตัวเข้าห้องแยกกักโรค ภายในระยะเวลา 3 วันแรก และก่อนออกจากห้องแยกกักโรคอีก 1 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อ 2. การป้องกันเชื้อจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยให้ดำเนินการด้วยกัน 2 แนวทาง คือ 1) การจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อฉีดให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคน 2) ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคนเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 และต้องทำการตรวจหาเชื้อในทุก 14 วัน โดยเฉพาะในเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง และได้กำชับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกคน ให้งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 จากภายนอกเข้าสู่ภายในเรือนจำ โดยมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังกล่าว เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันการนำเชื้อจากภายนอกเข้าสู่เรือนจำ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เรือนจำชั้นในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ที่มีรายงานว่าพบผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 37 ราย นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การพบการติดเชื้อดังกล่าว เป็นการพบเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่จำนวน 118 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในกระบวนการแยกกักโรคเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนเข้าเรือนจำชั้นใน โดยขณะนี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อทั้ง 37 รายดังกล่าว ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลภายนอก

Related posts