ทร. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันนี้ (28 เม.ย.64) กองทัพเรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ กองทัพเรือจึงให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบริจาคพร้อมกันในวันที่ 28 เม.ย.64 ทั้ง 4 พื้นที่ ดังนี้

– กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

– หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฯ ของหน่วยในพื้นที่สัตหีบ

– ทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฯ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

– ทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบการจัดกิจกรรมฯ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ก.พ.64 มีกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิตจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 41,400 นาย โดยมีปริมาณโลหิตสะสม จำนวน 4,403,360 มิลลิลิตร ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ จะดำเนินการถึงวันที่ 30 ก.ค.64

Related posts