รองผู้บัญชาการทหารเรือ มอบกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

 

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ยุทธศาสตร์ ตรีโอษฐ์ และ นาวาเอก จิรพงษ์ อภิชาตวงษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนนำกระเช้าของขวัญ มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่อดทน เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลาวิกฤติของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นนี้ อีกทั้งฝากความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

 

โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ ส่งข้อความเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ว่า “เราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกนายและขอขอบคุณในความเสียสละเพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย”

Hits: 101

Related posts