สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพเรือ

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) รับมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จากนายวีระชัย อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร และองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

Related posts