ร่วมบันทึกเทปรายการ “คิดเพื่อชาติ”

 

พลเรือตรี วชิรพร วงศ์นครสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เดินทางมาร่วมบันทึกเทปรายการคิดเพื่อชาติ ในประเด็น “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ดำเนินรายการโดย ธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784

ในโอกาสนี้ พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติรับชมการบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายวิรุฬ รัตนปริคณน์ Production & Online Content Manager และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 18 ให้การต้อนรับ ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 4 พระราม 6 กรุงเทพฯ

ซึ่งรายการคิดเพื่อชาติเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ TNN2 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ในการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ รวมทั้งเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้คนไทยประสานความร่วมมือ เสริมสร้างสังคม และความมั่นคงของประเทศ

Related posts