ผบ.ทร. อัญเชิญ “พระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย” ประดิษฐานชั่วคราว รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

วันนี้ (28 พ.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” ขึ้นประดิษฐานชั่วคราว ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ บริเวณ หน้ากองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

“พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 8 ฟุต น้ำหนักประมาณ 7 ตัน ที่แกะสลักจากหินหยกสีขาวจากหุบเขาเส้กจี เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดสร้างโดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดย นาวาเอก นายแพทย์ พิทักษ์ พงศ์นนทชัย ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมกับคณะในการอัญเชิญจากประเทศเมียนมา มายังประเทศไทย เพื่อประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น พระพุทธปฏิมาประธาน ของโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้ข้าราชการ กำลังพล ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยได้รับ พระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ถวายนามให้ว่า “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ”

สำหรับการจัดสร้างองค์พระพุทธรูป ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงปัญหาความไม่สงบภายในเมียนมา ทำให้เกิดความล่าช้าในการอัญเชิญ มายังประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์พระพุทธรูป ได้อัญเชิญมาถึงเมืองเมวดีเพื่อรอข้ามมายังด่านแม่สอด จังหวัดตาก และสามารถอัญเชิญเข้ามายังประเทศไทยได้สำเร็จในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ทางคณะกรรมการดำเนินการจึงได้จัดให้มีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นการชั่วคราว บริเวณหน้า อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ

โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดสร้าง พระวิหาร โดยได้จำลองแบบจาก วิหารน้อยวัดพิพัฒน์มงคล อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นศิลปะแบบล้านนา เพื่อประดิษฐาน เป็นการถาวร โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบ ทับทิม ขนาด 378.21 กะรัต ล้อมเพชร จาก แพทย์หญิง เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ ซึ่งมีจิตศรัทธาที่จะบริจาค เพื่อนำมาประดับเป็นอุณาโลม “พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ” ถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป

Related posts