ร่วมยินดี! นักเรียนนายเรือไทย สำเร็จการศึกษา โรงเรียนนายเรือสหรัฐ

สำเร็จการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ คุรุวิชญา โดยสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ (U.S.Naval Academy) ทั้งนี้ นักเรียนนายเรือ ณัฐดรัณ เป็นนักเรียนต่างชาติ 1 ใน 13 คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ร่วมกับ นักเรียนสหรัฐฯ จำนวน 1,085 คน โดยสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา Robotics & Control Engineering ปัจจุบันยังมี นักเรียนนายเรือไทย ที่ยังศึกษาอยู่อีก 2 คน คือ นักเรียนนายเรือ ธงบุญ เพ็งเแก้ว ในขั้นปีที่ 3 และ นักเรียนนายเรือ สุรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ชั้นปีที่ 2 นอกจากนั้นยังมี นักเรียนนายเรือที่ กำลังจะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาหน้า คือ นักเรียนนายเรือ ปุญระพี ประกิจ

โอกาสนี้ นาวาเอก ศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี ร่วมแสดงความยินดี

 

 

Related posts