เสียงจากทหารเรือ เปิดผังรายการใหม่ “NAVY TIME” เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

 

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จะผลิตรายการในรูปแบบวาไรตี้ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ภายใต้ชื่อกลุ่มรายการ “Navy Time” โดยรูปแบบของรายการเป็นการพูดคุยสนทนาเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระน่าสนใจเกี่ยวกับกองทัพเรือ ของผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้รับฟัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือ 15 สถานี 21 ความถี่ ช่วงเช้าเวลา 07.00 – 08.00 น. ทาง สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) วังนันทอุทยาน ในระบบ FM ความถี่ 93.0 MHz และช่วงเย็น เวลา 18.05 – 19.00 น.

พลเรือเอก เชษฐา กล่าวว่า ทาง ส.ทร.ทั่วประเทศ แบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 7 วัน 7 ช่วงรายการ ดังนี้

วันจันทร์ รายการ “รอบรั้วทะเลไทย” ดำเนินรายการ โดย นาวาโท ฐิติพันธ์ รื่นระวัฒน์ นำเสนอเรื่องราวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของกองทัพเรือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลไทย

วันอังคาร รายการ “NAVY JOURNEY” แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักในพื้นที่ของกองทัพเรือ การปฏิบัติตัวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

วันพุธ รายการ “NAVY HEALTHY” นำเสนอและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ อย่างถูกวิธี แพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทย ดำเนินรายการโดย นาวาโทหญิง ดอกเตอร์ พัชรี ศิริมาก และ พันจ่าเอก อภิชา ท้าวนอก

วันพฤหัสบดี รายการ “ENGLISH ONBOARD” ดำเนินรายการโดย นาวาโทหญิง ภัทราพร อนันตสุข นำเสนอความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษ พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ รายการ “ใต้ร่มธงช้าง” ดำเนินรายการโดย นาวาโทหญิง ดอกเตอร์กันทิมา ชะระภิญโญ นำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ในการรบ การปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ รวมทั้งการฝึกต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

วันเสาร์ รายการ “Law เรือ Law ราชนาวี” ดำเนินรายการโดย นาวาโทหญิงมธุศร เลิศพานิช นาวาตรี สุทธิชัย ธรรมชาติ และ เรือโทหญิง พุทธรักษา โรคารักษ์ นำเสนอข้อกฎหมายที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและภารกิจของกองทัพเรือ

วันอาทิตย์ รายการ “NAVY VARIETY” ดำเนินรายการโดย พันจ่าตรี ปรัชญา ธรรมโชติ และ จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร นำเสนอบทเพลงทหารเรือ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับดนตรี เพลงไทย เพลงเก่า สัมภาษณ์นักร้อง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีสากล

โดยสามารถติดรับฟัง ในทุกคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

Hits: 64

Related posts