โฆษกกองทัพเรือ เผย กรมวิทยาศาสตร์ทัพเรือ สร้างตู้ความดันอากาศบวก ใช้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด

 

วันนี้ (2 มิ.ย.64) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้นโยบายแก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในการเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเน้นย้ำให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สร้างการรับรู้ให้แก่กำลังพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเวลาวิกฤตขณะนี้

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจึง ได้ปฏิบัติสนองนโยบายดังกล่าว โดยการจัดสร้างตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) ต้นแบบ จำนวน 7 ตู้ เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้ ตู้ความดันบวก (Positive Pressure Chamber) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อโคโรน่าไวรัส และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากคนไข้มาสู่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง การดำเนินโครงการจัดสร้างตู้ฯ ได้เริ่มตั้งแต่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันการจัดสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือใช้ประโยชน์ต่อไปในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ตู้ความดันบวกจำนวน 7 ตู้ จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลทหารเรือทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

ในการดำเนินการจัดสร้างตู้ความดันอากาศบวกทั้ง 7 ตู้ ได้ใช้ศักยภาพของกำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทั้งในการออกแบบและจัดสร้าง พร้อมกับมีการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการสำเร็จลงได้ด้วยดี คือ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างวงเงิน 70,000 บาทต่อตู้ รวมเป็นเงิน 490,000 บาท จากผู้มีอุปการะคุณแก่กองทัพเรือได้แก่ สมาคมภริยาทหารเรือ, นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 48, นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81 และ มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของกองทัพเรือ โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้ร่วมเป็นพลังในการเตรียมพร้อม รับมือในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นความภาคภูมิใจของทหารเรือทุกนาย ที่ได้ช่วยกันให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไป ด้วยความสามัคคี ภายใต้แนวทางของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

Hits: 76

Related posts