ผบ.ทร. ตรวจความพร้อมการฉีดวัคซีนกำลังพลกองทัพเรือ

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมการซักซ้อมการฉีดวัคซีนให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ และเป็นประธานในพิธีส่งมอบ ตู้ความดันอากาศบวก ที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือดำเนินการจัดสร้าง เพื่อส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือไว้ใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ

วันนี้ (4 มิ.ย.64) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไป ตรวจความพร้อมการซักซ้อมของคณะกรรมการบริหารวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทัพเรือ ในการเตรียมการสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ในกรณีหากได้รับการจัดสรรวัดซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปดัวยความเรียบร้อยและตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบ ตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้จัดสร้างเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบจาก พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

ทั้งนี้ ตู้ความดันบวก (Positive Pressure Chamber) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากคนไข้มาสู่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง การดำเนินโครงการจัดสร้างตู้ ได้เริ่มตั้งแต่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า การดำเนินการจัดสร้างตู้ความดันอากาศบวกทั้ง 7 ตู้ ได้ใช้ศักยภาพของกำลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทั้งในการออกแบบและจัดสร้าง พร้อมกับมีการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างวงเงิน 70,000 บาทต่อตู้ รวมเป็นเงิน 490,000 บาท จากผู้มีอุปการะคุณแก่กองทัพเรือ ได้แก่ สมาคมภริยาทหารเรือ, นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 48, นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81 และ มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี โดยเป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่กำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นพลังในการเตรียมพร้อมรับมือในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไป ด้วยความสามัคคี ภายใต้แนวทางของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

Related posts