“ราชทัณฑ์” เผยผู้ต้องขังติดเชื้อลดเหลือ 26 ราย รักษาหายเกือบ 80% ฉีดวัคซีนแล้ว 42 แห่ง

“ราชทัณฑ์” เผยยอดโควิด-19 รักษาหายแล้วเกือบ 80% แจง ฉีดวัคซีนไปแล้ว 42 แห่ง พร้อมเตรียมแผนกระจายการฉีดเพิ่มทั่วประเทศ

วันนี้ (16 มิ.ย.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 26 ราย รักษาหายวันนี้ 412 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 6,499 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้ ยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยพบเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นเรือนจำสีขาวไม่พบการแพร่ระบาดคงที่ จำนวน 129 แห่ง และสีแดงที่พบการแพร่ระบาด 12 แห่งคงเดิม โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวนที่ลดลง และเป็นการตรวจพบการติดเชื้อจากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่พบการแพร่ระบาดเดิม จากการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำ จำนวน 25 ราย และพบในห้องกักโรค 1 รายจากเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอก ขณะที่มีจำนวนผู้รักษาหายวันนี้ 412 ราย รวมหายป่วยสะสม 26,523 ราย หรือเกือบ 80% ของผู้ติดเชื้อสะสม และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 28 ราย หรือ 0.08% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า แม้ว่าแนวโน้มของสถานการณ์จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่น้อยลง จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่สามารถตรวจหาเชื้อและสกัดไม่ให้นำเชื้อเข้าสู่เรือนจำ/ทัณฑสถานชั้นในได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ ยังคงเน้นย้ำ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการป้องกันเชื้อ การค้นหาและดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว การป้องกันไม่ให้นำเชื้อออกสู่ภายนอก และการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

โดยการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการวัคซีน นายอายุตม์ เปิดเผยว่า ปัจุจุบัน มีเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 42 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 51,003 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมควบคุมโรค 41 แห่ง จำนวน 45,000 โดส และจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดสรรให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตอีก 1 แห่ง ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรก คือ เรือนจำสีขาวในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม เรือนจำสีแดงที่สามารถแยกผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อเพื่อรับวัคซีนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นพิเศษ และในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายวัคซีนไปยังเรือนจำสีขาวในเขตพื้นที่อื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับแผนการกระจายวัคซีนของประชาชนทั่วไป

Related posts