ทำงานเชิงรุก! “ปรพล” นำคณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส เยี่ยมศูนย์ไซเบอร์ ทบ. 8 ก.ค.นี้

นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะที่ปรึกษารมว.ดีอีเอส ประกอบด้วย นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ดร.พสุ แก้วปลั่ง นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี พร้อมด้วย ดร.ภัทรา โชติวิทยะกุล นักวิชาการชื่อดัง เตรียมเดินหน้าทำงานเชิงรุกเต็มที่ โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงาน ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงดีอีเอส โดยมุ่งเน้นงานด้านประชาสัมพันธ์ในสื่อหลายรูปแบบผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน และเน้นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งขยายความร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายกระทรวงและรัฐบาล

สืบเนื่องจากทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้เข้ารับนโยบายจาก ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้เน้นย้ำในการทำงานเชิงรุก ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค.นี้ ทางคณะที่ปรึกษาฯ จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ระหว่างกระทรวงดีอีเอส กับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก โดยจะสรุปด้านภารกิจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป ทั้งนี้ทางคณะที่ปรึกษาฯ มีกำหนดการที่จะหารือและเยี่ยมชมหน่วยงานศูนย์ปฎิบัติการไซเบอร์ต่างๆ อาทิ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป เป็นต้น

Hits: 66

Related posts