“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ส่งต่อธารน้ำใจ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ผ่าน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สู้ภัยโควิด-19

นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และปรอทวัดไข้ บรรจุซองพลาสติกซิปล็อก แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ผ่าน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 30,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

Related posts