“ชัยวุฒิ” ลุยช่วยผู้ป่วยโควิด ขอความร่วมมือ กสทช. ยกเว้นค่าบริการสายด่วนโควิด

 

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ลุยช่วยผู้ป่วยโควิด ขอความร่วมมือ กสทช. ยกเว้นค่าบริการเลขหมาย 4 หลักของ 8 เบอร์สายด่วน รวมถึงเลขหมายที่เกี่ยวข้อง และค่าส่งเอสเอ็มเอส สำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องกักตัวที่บ้าน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.ค.64) ตนได้ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณายกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายแบบสั้น 4 หลัก ซึ่งเป็นเบอร์โทรสายด่วนขอคำปรึกษา และประสานขอเตียงสำหรับประชาชนกรณีติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนเลขหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าบริการข้อความสั้นสำหรับระบบบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อโควิด ที่ต้องกักตัวที่บ้าน

ปัจจุบันมีการจัดสรรสายด่วนของหน่วยงานรัฐ เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับคำปรึกษาในการปฏิบัติตน การหาเตียง หรือการเตรียมความพร้อมเมื่อพบว่าติดเชื้อการให้บริการ ได้แก่ เลขหมาย 1330, 1323, 1422, 1442, 1646, 1668, 1669 และ 1506 เป็นต้น

“ผมได้ระบุเหตุผลการขอความอนุเคราะห์กับ กสทช. ไปแล้วว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ในการนี้เพื่อให้การดูแล ป้องกัน แจ้งเตือน และให้ความช่วยเหลือประชาชน จึงมีความฉุกเฉินและเร่งด่วน ในการจัดให้มีช่องทางเลขหมายด่วนเพื่อให้บริการข้อมูล และประสานขอความช่วยเหลือตามข้างต้น โดยหวังว่า กสทช. จะเห็นถึงความเดือดร้อน และยินดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่วด่วน เพื่อผ่านพ้นภาวะความลำบากนี้” นายชัยวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้จัดทำระบบบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยมอบหมายให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ดำเนินการในเรื่อง SMS Gateway สำหรับส่ง OTP ไปยังผู้ป่วยเพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนบนระบบออนไลน์ และเพื่อให้แพทย์สามารถติดต่อกับผู้ป่วยได้โดยสะดวกและไม่ผิดคน

“เนื่องจาก กสทช. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทผู้ให้บริการมือถืออยู่แล้ว เราจึงอยากขอความร่วมมือให้ กสทช. ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังโอเปอเรเตอร์ทุกราย ให้ประชาชนเข้าถึงเบอร์ติดต่อเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน และเป็นการร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” นายชัยวุฒิกล่าว

Hits: 53

Related posts