หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ฝึกเตรียมความพร้อมรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 ทางเรือ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ทางหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 จึงมีแนวทางการปฏิบัติกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ทางทะเล เพื่อนำตัวผู้ป่วยจากหมู่เกาะต่างๆ ส่งเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาค 1 ผู้บังคับหมวดเรือตระเวนชายแดน ฝึกเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 19 ทางเรือ จากหมู่เกาะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ตราด เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไข โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกเรือเพื่อขนย้ายผู้ป่วยจากหมู่เกาะต่างๆเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเข้ารับการรักษา การนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยทุกขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ตนเอง และประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำกำลังพลให้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม. และคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นสำคัญพิจารณาอาการและสภาพแวดล้อมหากมีแนวโน้มที่จะปฎิบัติภารกิจสำเร็จก็ขอให้ดำเนินการทันที

“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

Hits: 72

Related posts