ผบ.ทร. สั่งทุกหน่วยตั้งจุดบริการปชช. หนุนสินค้าเกษตรกรล้นตลาดบรรเทาเดือดร้อนโควิด-19

 

วันนี้ (30 ก.ค.64) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานการประชุมร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ ความก้าวหน้าในการดำเนินการภายหลังจากการจัดตั้งกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และการพัฒนาเทคโนโลยีพึ่งพาตนเองเพื่อการปรนนิบัติบำรุงเรือของ กองเรือยุทธการ

DCIM100MEDIADJI_0019.JPG

ในส่วนของเรื่องสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือในวันนี้ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ สำหรับให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริการ อาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตู้ปันสุข ตลอดจนประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพเรือ แบบ Call Center จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้สั่งการในที่ประชุม ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ รวมถึงพิจารณาการนำ พืชพันธุ์สมุนไพรไทยที่ต่อต้านโรค COVID-19 มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้นำไปปลูก รวมถึงชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยเสริมการดูแลสุขภาพของกำลังพลให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตลอด โดยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโยทะกา กรมสวัสดิการทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาวไว้สำหรับเพาะปลูกในแปลง เพื่อใช้ทำเป็นยาต้านเชื้อ COVID-19 สำหรับรองรับการแพร่ระบาดในอนาคต ตลอดจนสนับสนุน การแพทย์และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเริ่มเพาะปลูก ได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ มีแผนงานในการร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างๆ อาทิ สภาการแพทย์ แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต้องการต่อไป

Related posts