ผบ.ทร. เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

วันนี้ (5 ส.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพร่วมด้วย ผู้ดูแล โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวมีน้อยลง ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการจัดการบริการหลายอย่าง เพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง

ดังนั้น กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในกลุ่มข้าราชการและครอบครัวสังกัดกองทัพเรือ โดยดำเนินการในรูปแบบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลกองทัพเรือ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแล ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในด้านการสวัสดิการแก่กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ มูลค่า 1,000,000 บาท โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ประกอบด้วย

1. ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท เบเยอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ นางสาวสรินทร์ทิพย์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน บริจาคเงินสด 500,000บาท

2. นายปรีชา คฤหวานิช ประธานกรรมการ บริษัท วินเชิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางธนิตรา คฤหวานิช (นายกสมาคมโรตารี่ กรุงเทพ อินเตอร์ ประเทศไทย) บริจาค ซอฟแวร์ระบบคิวภายในโรงพยาบาล มูลค่า 760,235.00 บาท และเงินสด 100,000 บาท

3. นายพสิษฐ์ ขวัญวิเชียร กรรมการผู้จัดการฯ บริษัท เอ็ม พี ควอลิตี้ พลัส จำกัด และ นางมาลินี เกลี้ยงล่ำ บริจาคเครื่อง ตรวจสอบและจัดคิวอัตโนมัติ มูลค่า 256,800 บาท

Hits: 44

Related posts