ศาลเยาวชนกลางฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ให้อนาคตของชาติ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤต หอผู้ป่วยเด็กไอซียู ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมอบฯ โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และนายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

Related posts