ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. จับมือโรงพยาบาลธนบุรี ส่งเสริมให้บุคลากร-กำลังพลดูแลสุขภาพ

 

วันนี้ (11 ส.ค.64) พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬา กองทัพเรือ พลเรือตรี เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ นายแพทย์ ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และนายแพทย์ วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมลงนามความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานฯ กับ โรงพยาบาลธนบุรี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สำหรับการลงนาม ความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยาน ให้สามารถใช้สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานฯ อาทิ เช่น สนามเทนนิส สนามฟุตซอล สระว่ายน้ำ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการรักษาสุขภาพระหว่างกองทัพเรือและโรงพยาบาลธนบุรี อันจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ กับให้ความสำคัญและความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยส่งเสริมการออกกำลังกาย และการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งด้านการดูแลสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่ทั้ง 2 หน่วยมีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป โดยคาดว่าความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถดำเนินการได้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกของศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานฯ กับภาคเอกชน ซึ่งสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ โดยศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานฯ จะได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ที่มีศักยภาพต่อไป

Related posts