วัดพระศรีมหาธาตุ จัดกิจกรรมมอบถุงดำรงชีพ บรรเทาเดือดร้อนปชช. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน โดย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ จัดกิจกรรม มอบถุงดำรงชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีนายชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการบริหารหอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ ร่วมกิจกรรมมอบถุงดำรงชีพให้ผู้ประสบภัยโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ให้กับตัวแทนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้วัดพระศรีมหาธาตุ โดยผ่านการสำรวจพื้นที่จริง มอบให้กับคนที่ได้รับความยากลำบากจริง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และสนองพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริว่า

“วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่ สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้”

ทั้งนี้ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร เป็นวัดขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ เขตบางเขน มีประชาชนจำนวนมากอยู่รอบวัด ทางวัดได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนมาหลายครั้ง และยังจะมีครั้งต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอีก กิจกรรมเช่นนี้ผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดได้

Related posts