ทัพเรือภาคที่ 1 จับมือ ศรชล.ตราด ส่ง “ครัวเรือหลวง” ปรุงอาหารกล่องให้บุคลากรการแพทย์-จนท.ด่านชุมชนเกาะช้าง

 

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จันทบุรี – ตราด จัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง” ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด From The Sea

วันนี้ (16 ส.ค.64) พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 และ นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และ ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จันทบุรี – ตราด บูรณาการการจัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง” ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด From The Sea

นายพิษณุ พูลธนัง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่คนข้างหลังยังเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เราเหนื่อยมาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 กล่าวว่า ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ จึงนำอาหารที่ปรุงสุขจากครัวเรือหลวงตากใบ พร้อมน้ำดื่ม เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ จึงขอฝากพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ กองทัพเรือมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ กล่าวเสริมอีกว่า วันนี้รู้สึกยินดีที่กองทัพเรือมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัวโควิด-19 ซึ่งที่ตั้งด่านมามีความขาดแคลนอุปกรณ์น้ำดื่ม ในวันนี้ซึ่งการตั้งด่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

สำหรับกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง” แพ็คใจใส่กล่อง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล From The Sea เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ห้องครัวเรือหลวงตากใบ ปรุงอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 120 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเกาะช้าง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและน้ำดื่มให้กับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ด่านคัดกรองใน ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

Related posts