ผบ.ทร.เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันนี้ (16 ส.ค.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพร่วมด้วย ผู้ดูแลโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวมีน้อยลง ผู้สูงอายุ ที่อยู่คนเดียวมีมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการจัดการบริการหลายอย่างเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง

ดังนั้นกองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงขึ้นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เขตบางนา และ พื้นที่สัตหีบ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในกลุ่มข้าราชการและครอบครัวสังกัดกองทัพเรือ โดยดำเนินการในรูปแบบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลกองทัพเรือ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแล ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในด้านการสวัสดิการแก่กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

Related posts