“ชำนาญ” ยื่นหนังสือถึง นายกฯ คัดค้าน แต่งตั้ง “อนุรักษ์” นั่งปธ.แผนกคดีทุจริตในศาลอุทธรณ์

 

“ชำนาญ” ยื่นหนังสือถึง นายกฯ คัดค้าน แต่งตั้ง “อนุรักษ์” นั่งปธ.แผนกคดีทุจริตในศาลอุทธรณ์ ขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนยื่นทูลเกล้า

วันนี้ (20 ส.ค.64) นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เปิดเผยว่า ตนเองได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอคัดค้านการแต่งตั้งนายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ ในวาระ 1 ตุลาคม 2564

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำผิดวินัยกรณีหาเสียง เพื่อให้ข้าราชการตุลาการลงคะแนน หรืองดเว้นลงคะแนนเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ในฐานะที่ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่จะต้องนำความกราบบังคมทูลและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ควรที่จะ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนนำความกราบบังคมทูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย

โดยขอให้นำรายงานการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2556 4 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีการอภิปรายและลงมติเสียงข้างมาก 8:6 ไม่ให้ส่งเรื่องของนายอนุรักษ์ไปให้อนุก.ต. ตรวจสอบก่อน จากนั้นมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีทุจริตในศาลอุทธรณ์ ว่าเป็นเหตุผลที่รับฟังได้และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการลงมติ ว่ามติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คัดค้านนั้นเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายชำนาญ ยังให้ความเห็นเรื่อง การพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี บุคคลอื่น ก.ต. ก็จะส่งเรื่องไปให้อนุก.ต. ทำการตรวจสอบ แต่พอถึงเรื่องของตนเองเหตุใดจึงไม่ให้มีการตรวจสอบ เพราะการดำรงตำแหน่งเป็น ก.ต. ยิ่งต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อความสง่างาม ฉะนั้นการเป็น ก.ต. ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถูกตรวจสอบ

ซึ่งในส่วนของ ก.ต. เสียงข้างมาก ที่ลงมติแต่งตั้ง นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีทุจริตในศาลอุทธรณ์ จะขอดูรายงานการประชุมก่อนว่า แต่ละท่านให้ความเห็นอย่างไร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ละเว้นการทำหน้าที่ หรือเลือกปฏิบัติหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะยื่นร้องต่อ ปปช. ให้ตรวจสอบการกระทำของ ก.ต. เสียงข้างมาก หรืออาจพิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี

Related posts