“น้องแต้ว” ปฐมนิเทศหลักสูตรชั้นสัญญาบัตร ก่อนติดยศ “เรือตรี”

 

“น้องแต้ว สุดาพร” เข้ารับการปฐมนิเทศหลักสูตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่ 34 ของกองทัพเรือ ก่อนรับยศ “เรือตรี”

วันนี้ (20 ส.ค.64) เวลา 09.00 น. นาวาเอก พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ แก่นักเรียนหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ซึ่ง กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือได้จัดให้มีขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นพลเรือน ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกเป็นทหารด้วยจิตวิญญาณ รวมถึงให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นจากครูผู้สอนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม -ถึง วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 25 วัน โดยในช่วงแรก เป็นการเรียนภาคทฤษฎีวิชาทหาร ผ่านระบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 14 วัน และทำการฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลา 8 วัน โดยการฝึกดังกล่าว มีผู้ร่วม เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น 49 นาย รวมถึง น้องแต้ว อาสาสมัคร ทหารพรานหญิง สุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลหญิง รุ่น 60 กิโลกรัม เจ้าของเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ อาสาสมัครทหารพรานหญิง สุดาพร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และ กำลังรออนุมัติการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยทองสุข ซึ่งตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนยศและเลื่อนฐานะตามลำดับชั้นนั้น ในส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ให้เสนอขอปรับวุฒิ และแต่งตั้งยศตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะเสนอเข้ารับการบรรจุในระดับสัญญาบัตร ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “เรือตรี”

ทั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ว่า ในขณะนี้กองทัพเรือ ได้บรรจุ “น้องแต้ว” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ” โดยในขณะนี้ น้องแต้ว อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการ ประดับยศ เรือตรี ต่อไป

Hits: 42

Related posts