ร่วมบริจาคชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19

 

นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับนายศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด (BMG) นางจินตนา เกิดเกียรติสุข ผู้บริหาร BMG และคณะ ร่วมบริจาคชุด PPE 100 ชุด, เครื่อง Oximeter จำนวน 20 เครื่อง, Antigen Test จำนวน 20 ชุด มอบให้นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) เพื่อส่งต่อให้แก่จิตอาสา กลุ่ม “ทำดีในความมืด” และกลุ่ม “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ บริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Related posts