เอส.พี.พลาสติก-ธนบุรีเครื่องครัว มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 

นายนิธิโรจน์-นางจิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตติ์ และครอบครัว เจ้าของโรงงานพลาสติก (ตรางู) บริษัท เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี จำกัด มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 13 เครื่อง มูลค่า 390,000 บาท และเป็นตัวแทน บริษัท ธนบุรีเครื่องครัว จำกัด มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

Related posts