ลือหึ่ง! ว่าที่ 7 อรหันต์ กสทช. “อดีตตำรวจ/เอกชนยักษ์ส่งประกวด” “ส.ว.” เตรียมสอบประวัติก่อนโหวต “หวั่นตกเป็นเครื่องมือ”

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 และ 5 ก.ย.64 สื่อหลายสำนักรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชุมหารือ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครกรรมการ กสทช. 78 คน ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม วันที่ 1 และ 3 กันยายน ที่ผ่านมา

 

ล่าสุด คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้สมควรได้รับเลือก เพื่อเป็นกรรมการ กสทช. โดยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

 

  1. ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต 3. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 6. ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ดังนี้ ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช. เตรียมจะส่งชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. นี้ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ นั้น

 

รายงานข่าวจาก ส.ว. รายหนึ่ง แจ้งว่า ทราบว่าการสรรหาดังกล่าวนั้น อดีต กสทช. รายหนึ่ง สนับสนุนว่าที่กรรมการ กสทช. คนหนึ่งให้ได้รับการสรรหา และอดีต พล.ต.อ.คนหนึ่ง ซึ่งเป็น ตท.รุ่น 9 ที่ใกล้ชิดผู้ใหญ่บางคนในรัฐบาล และตอนนี้นายตำรวจคนนี้เข้าไปมีอิทธิพลทางลับกับหลายวงการ โดยครั้งนี้นายตำรวจคนนี้ได้ส่งผู้สมัครกรรมการ กสทช. และผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ 3-4 คน รวมทั้งบริษัทใหญ่ด้านพลังงานของไทยที่กำลังขยายและแตกเครือข่ายธุรกิจไปยังกิจการอื่นๆ และสนับสนุนบางพรรคในรัฐบาล ก็ส่งผู้สมัครกรรมการ กสทช. และผ่านการพิจารณา 2 คน โดย ส.ว. บางส่วนได้หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าที่กรรมการ กสทช. ทั้ง 7 คน แล้วเพื่อประกอบการลงมติ

 

ว่าที่กรรมการ กสทช. บางคนนั้นไปค้นข้อมูลจะพบความสัมพันธ์กับเอกชนบางราย และคนในครอบครัวยังใกล้ชิดกับอดีตผู้ใหญ่ในแวดวงตุลาการที่ตอนนี้ไปทำหน้าที่บอร์ดให้เอกชนแห่งหนึ่ง ทางพลังงานที่กำลังขยายธุรกิจมาด้านโทรคมนาคม, ว่าที่กรรมการ กสทช. บางคนก็ทราบว่าใกล้ชิดอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งและได้การสนับสนุนในครั้งนี้ ตรงนี้ ส.ว. ต้องพิจารณาให้ดีก่อนลงมติ เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของบางฝ่าย เพราะตอนนี้การทำงานของ ส.ว. ก็โดนบางฝ่ายตำหนิเสมอ ดังนั้น ส.ว. ต้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน” ส.ว. รายนี้กล่าว และว่า ส.ว. ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลงมติและเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาดังกล่าวเกิดในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม. และจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของ ส.ว. ในวันจันทร์นี้

 

Hits: 81

Related posts