“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสภท.

 

 

นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวหน้าสำนักผู้จัดการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จำนวน 60,000 บาท ให้แก่ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

นายอนันต์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมของสมาคมฯ โดยการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ และสมาชิกสื่อน้ำดีในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งทางสมาคมฯ คาดว่าน่าจะประชุมได้ในช่วงปลายปีนี้

 

 

 

Related posts