ป.ป.ช. ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

วันนี้ (11 ก.ย.64) สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมรมSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เพื่อทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)

Related posts