ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ-ยินดีนายพลใหม่

 

วันนี้ (1 ต.ค.64) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับยศแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โดยในเวลา 10.15 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน 120 นาย แยกเป็น พลเรือเอก 14 นาย พลเรือโท 36 นาย พลเรือตรี 67 นาย พลเรือตรีหญิง 3 นาย

จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศในตำแหน่งที่สำคัญ จำนวน 53 นาย เข้าร่วมพิธี อาทิ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่ นายทหารชั้นนายพลเรือในตำแหน่งสำคัญที่เข้าร่วมพิธี ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 นั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมและเป็นเกียรติแก่ผมและ ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ สนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อเพื่อนนายทหารทุกท่านที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศสูงขึ้นรวมทั้งจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกท่านด้วยความรักความสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้อง เพื่อกองทัพเรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งผลของการปฏิบัติงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของกองทัพเรือและนโยบายที่ได้กำหนดไว้เพื่อพัฒนากองทัพเรือให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าสืบไป” 

Hits: 76

Related posts