“อลงกรณ์-อรรถพร” ลุยเพชรบุรีแก้ปัญหาประชาชนนำทีมชลประทานพัฒนาคลองรับมือน้ำท่วม

 

 

วันนี้ (9 ต.ค.64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมด้วยนายอรรถพร พลบุตร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร และดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำเครื่องจักรกลหนัก รถขุดแขนยาว 4 คันของกรมชลประทานขุดลอกคลองสาย ดี.25 ช่วงตำบลบางแก้วถึงตำบลช่องสะแกในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยลอกคลองกำจัดผักตบชวาเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนนี้และเป็นคลองส่งน้ำ-กักเก็บน้ำยามฤดูแล้ง นอกนี้ยังได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมในการพัฒนาคลอง ดี.9 สามารถระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานพร้อมสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาคลองธรรมชาติทุกคลองและเร่งดำเนินการพัฒนาโครงการชลประทานในจังหวัดเพชรบุรีให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุดตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้จะแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน โดยมีนายอรรถพร พลบุตร เป็นประธาน

Hits: 77

Related posts