รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ โดยสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลักและวิหารประดิษฐาน จำนวน 500,000 บาท และเพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 500,000 บาท ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

Related posts