มัลดีฟส์ กระชับความสัมพันธ์หอการค้า ไทย-มัลดีฟส์

 

 

มัลดีฟส์ กระชับความสัมพันธ์หอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ผนึกกำลัง MJETS เครื่องบินส่วนบุคคลผลักดันธุรกิจทุกด้าน สินค้า บริการไทย ออกสู่ตลาดโลก

Maldives-Thailand relations get stronger through the Thai-Maldivian Chamber of Commerce, open for tourists, coorperate with MJETS travel by private planes, pushing all businesses / distrunuting Thai goods and service to global market.

นายโมฮาเม็ด จินาห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (H.E.Mr.Mohamed Jinah) พร้อมทั้งตัวแทนจากหอการค้ามัลดีฟท์ประจำประเทศไทย นำโดย นายณัฐชนม์ กาญจนาภรณ์ ประธานหอการค้า, ดร.ชาติ จินดาพล ที่ปรึกษาฯ, นายแพทย์เทวเจษฎา ภาเรือง ที่ปรึกษาฯ, นายศักดิ์ นานา ที่ปรึกษาฯ, นายชณทัต ปัทะมะภูวดล เลขานุการบริหารหอการค้าฯ, นายมหิศร ดิเรกลาภ กรรมการบริษัทบิสิเนสซัคเซส จำกัด ในฐานะสมาชิกหอการค้า ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางในการร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด MJETS ณ อาคารอากาศยานส่วนบุคคล ดอนเมือง โดยมีนายชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหารฯ นายณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

 

H.E. Mr. Mohamed Jinah, Ambassador of the Embassy of The Republic of Maldives to the Kingdom of Thailand, together with the representative of Thai-Maldivian Chamber of Commerce of Thailand headed by the president namely Mr. Nattachon Kanchanaporn and honorary advisors, namely Dr.Chart Chindapol, Cdr. Dr. Tewajetsada Paruang, Mr. Sak Nana, chamber secretary, namely Mr. Chanatat Patamabuwadl, and a member of the chamber, Business Success Company Limited represented by the director of the company namely Mr. Mahisorn Direklarp visit and have a discussion for further business cooperations with Minor Aviation Limited (MJETS) at its base, Private Jet Terminal Don Mueang International Airport with warm welcome from Mr. Chaiwat Nawaratch, chairman of MJets.

 

นายชณทัต ปัทะมะภูวดล เลขานุการบริหารหอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ และโฆษกหอการค้า กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันเบื้องต้น ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของสินค้าและบริการของไทย และจุดแข็งของประเทศมัลดีฟส์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีศักยภาพและโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจกันได้ในหลากหลายมิติ เช่น การส่งออกบุคคลากรทางด้านบริการของไทยไปยังภาคโรงแรม หรือ Healthcare Service ของมัลดีฟส์ และการร่วมมือกับบริษัทรัฐวิสาหกิจมัลดีฟส์ เพื่อพัฒนาธุรกิจการบินและเชื่อมโยงต่อไปยังภูมิภาคยุโรป เพื่อใช้มัลดีฟส์ เป็น Platform ในการกระจายสินค้าเกษตรของไทยออกสู่ตลาดโลก เป็นต้น

 

Mr. Chanatat Patamabuwadl, the secretary and spokesman of Thai-Maldivian Chamber mentioned that as per their discussion, all parties agree to the strengthen of both Thai goods and services and tourist world class attraction of Maldives with further widely businesses potential and cooperation e.g. Thai labor export to work in hotel industry business and healthcare service in Maldives. Additionally, there is potential business cooperation with the Maldivian state-owned enterprises in order to develop and expand aviation business and connect with the European Region as platform to distribute Thai agriculture goods to global.

 

ทั้งนี้ ประเทศมัลดีฟส์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

 

So far, Maldives is one of the most well known tourist attraction in the world and located in between the Europe and Asia. In addition, its geographical location at the crossroads of important lines has been favourable, its pre-eminence as a global hub for tourist attraction

Hits: 65

Related posts