ขายรับนโยบาย! ธอส.ลุยน้ำท่วมแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ชาวอยุธยา 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขายรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางช่วยเหลือผ่าน 7 มาตรการ ตามโครงการ “เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2564”

วันนี้ (14 ต.ค.64) นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. และผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางความช่วยเหลือของธนาคารทั้ง 7 มาตรการ ตามโครงการ เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ปี 2564” กรอบวงเงินรวมของโครงการ 100 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งการลดดอกเบี้ย ให้กู้เพิ่ม กู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยต่ำ มาตรการประนอมหนี้ ปลอดหนี้ และพิจารณาสินไหมเร่งด่วนให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเปิดจุดบริการพิเศษรับคำขอเข้ามาตรการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้รัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนั้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2564”

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน จนถึงปัจจุบัน ธอส.ได้ส่งมอบถุงยังชีพมาแล้วกว่า 3,000 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 13 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร และด้วยความห่วงใยที่ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทาง ธอส. ยืนยันว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

 

Hits: 73

Related posts