รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน

 

นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร มอบของที่ระลึก จากนั้นได้มอบโอวาทในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ ณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมมอบ และมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมให้กำลังใจในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ 7-01 ชั้น 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

Related posts