ผบ.สอ.รฝ. ตรวจเยี่ยมกองร้อยรักษาความสงบ และมอบอาหารให้ประชาชน

 

 

วันนี้ (20 ต.ค.64) พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ตรวจเยี่ยม กองร้อยรักษาความสงบ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ส่ง กำลังพลจาก พัน สอ.12 กรม สอ.1 โดยมี น.ท.เจษฎา ปัญญา ผบ.พัน สอ.12 /ผบ.ร้อย รส. ให้การต้อนรับ

ซึ่งร้อย รส. เข้าปฎิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหามหานคร ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย สำหรับปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน และบริการประชาชน ตั้งแต่ในวันที่ 9 ก.ค.64 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล และรับทราบปัญหาปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก้ไข รวมทั้งร่วมแจกอาหาร ทักทายและให้กำลังใจประชาชนที่มารับอาหาร ณ บริเวณจุดบริการประชาชนกองทัพเรือ ณ แยกราชพฤกษ์ (ตัด ถ.พรานนก พุทธมณฑลสาย 4)

Hits: 107

Related posts