มอบคอมพิวเตอร์

 

 

ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ ร่วมกับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี นายกิจพัฒน์ บุญสุวรรณ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดลพบุรี นายชัยรัฐ รัตนวิชัย ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยบาดาล นายธีระเกียรติ อนันตรสุชาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง นายสัญญาภัชระ สามารถ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี นางสาวลัดดา โยธา กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ดร.พิษณุ โหระกุล อาจารย์ผู้บรรยายวิชาว่าความมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการทนายความที่มาศาลจังหวัดสระบุรี ในการใช้งานระบบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการ รับมอบ ณ สภาทนายความจังหวัดสระบุรี

Hits: 53

Related posts