คณะลูกเสือนาวี มอบเงินสมทบทุน โครงการกองทุนในหลวง ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก

 

 

คณะสโมสรลูกเสือนาวี นำโดย พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี, พล.ร.อ.ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ, พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม และ ดร.แสวง บุญญาสุวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 215,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดหาสิ่งของช่วยเหลือแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนของในหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในที่ทุรกันดารบนดอย ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 

 

Hits: 58

Related posts