กองทัพเรือ ส่งเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

วันนี้ (27 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถลำเลียงเรือท้องแบน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเต็มพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจาก บริเวณที่เกิดอุทกภัยเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดสระแก้วและจากทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจากกองทัพเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความยากลำบากในการสัญจร กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้จัดเรือท้องแบน จำนวน 30 ลำพร้อมรถบรรทุก เพื่อลำเลียงเข้าพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ที่ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัย

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ประกอบด้วย การสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น

 

Related posts