ผบ.ทร. ร่วมประชุม WPNS กับผู้บัญชาการทหารเรือชาติสมาชิก เพื่อสร้างความมั่นคงและแก้ปัญหาทางทะเล

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม WPNS ครั้งที่ 17 กับผู้บัญชาการทหารเรือชาติสมาชิก เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก

 

วันนี้ (27 ต.ค.64) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เข้าร่วมการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม บก.ทร.1 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กองทัพเรือ ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

สำหรับการประชุม WPNS นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุม The International Sea Power Symposium (ISS) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยถึงปัญหา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยการประชุม WPNS จัดเป็นลักษณะการประชุมทางวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองทุกวงรอบ 2 ปี ปัจจุบัน กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง WPNS มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพเรือประเทศสมาชิก อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืนในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

ซึ่งการจัดประชุม WPNS ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 17 กองทัพเรือไทย ได้เข้าร่วมในฐานะประเทศสมาชิก ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการรับรองเอกสารในกรอบความร่วมมือ WPNS รวมทั้ง กองทัพเรือได้รับเกียรติจาก กองทัพเรือประเทศสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Naval Medicine Seminar ในปี 2570 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WPNS Workshop ในปี 2572 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการได้รับความไว้วางใจของกองทัพเรือในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของ กองทัพเรือไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การมีบทบาทนำในภูมิภาค ของ กองทัพเรือ และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ดังคำปณิธานที่ว่า รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

 

ปัจจุบัน WPNS ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ และประเทศสังเกตการณ์ 8 ประเทศ โดยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย ราชอาณาจักรตองกา สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ นิวซีแลนด์ และประเทศสังเกตการณ์ 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหราชอาณาจักร ศรีลังกา สาธารณรัฐเอกวาดอร์

 

การประชุม WPNS นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในการแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน จะเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศไทยต่อไป

 

 

Hits: 52

Related posts