มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่องในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่องในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 16 จังหวัด 80 โรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 18 – 28 ต.ค.64 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยนายชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบจักรยาน เสื้อกันฝน และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนในชนบททางภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โดยคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวม 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ตาก ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และระนอง รวม 80 โรงเรียน รถจักรยาน จำนวน 1,500 คัน และในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนรวม 40,000 ชิ้น และเสื้อกันฝนรวม 4,000 ตัว รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 2,366,500 บาท

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษา จักรยานจะถูกส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยมี อาสาศิลปินมูลนิธิฯ คุณครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย สมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

Hits: 57

Related posts