ผบ.สอ.รฝ. เปิดหลักสูตรทหารใหม่ ผลัดที่ 3/64

 

 

วันนี้ (4 พ.ย.64) กองทัพเรือ โดย พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/64 จำนวน 1,798 นาย ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 กองทัพเรือได้รับบุคคลพลเรือนที่ได้รับการเกณฑ์ทหารเข้ามาทำการฝึกหัด ศึกษา ฝึกระเบียบ วินัย ความอดทนและความรู้เกี่ยวกับการเป็นทหาร เพื่อให้เป็นทหารที่ดี ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้พร้อมทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้ความสำคัญในการฝึกของทหารใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ ทหารใหม่ และผู้ปกครอง มีความมั่นใจในการฝึก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงน้อง ๆ จากบุคคลพลเรือนเข้าสู่รั้วของราชนาวี เพื่อมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ และกองทัพเรือต่อไป โดยมีการเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ DHMTT เป็นอย่างดีทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัดดังนี้ ภายใต้มาตรการ Distancing-เว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร, Mask Wearing-สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, Hand Washing-หมั่นล้างมือบ่อย ๆ, Testing-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ทหารใหม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพเรือ ได้จัดสถานที่อาคารหอผู้ป่วยส่วนขยายโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สำหรับเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะดูแลทหารใหม่ทุกนายที่เข้ามาเป็นน้องเล็กของกองทัพเรืออย่างดีที่สุด เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

Related posts