ผบ.ทร. ตรวจบ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา

 

 

 

วันนี้ (10 พ.ย.64) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ตรวจพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยมี พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะกรรมการสำนักงานบ้านพัก ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ซึ่งการตรวจพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจสถานภาพและการจัดการระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่รวมถึง ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงสูบน้ำ รวมถึงศูนย์พักคอย (community isolation) พื้นที่บางนา เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัยของกำลังพลกองทัพเรือ และรับฟังสภาพปัญหาที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารพักส่วนกลางบางนา เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสภาพที่พักของข้าราชการกองทัพเรือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล

 

Hits: 61

Related posts