“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” สั่งเรือนจำปลูกผักปลอดสารพิษ แจกประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนผักแพง

 

 

“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” ห่วงใยพี่น้องประชาชนประสบปัญหาพืชผักพุ่งราคาสูง สั่งการเรือนจำปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษส่งถึงมือประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักในหลายจังหวัดได้รับความเสียหายและขยายวงกว้าง เป็นสาเหตุให้พืชผักในท้องตลาดปรับราคาพุ่งสูงขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เช่น เกิดกรณีราคาผักชีที่พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท

 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จึงได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระประชาชน ด้วยการมอบหมายให้เรือนจำปลูกผักปลอดสารพิษ และแจกจ่ายให้ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นการช่วยลดค่าครองชีพในช่วงวิกฤตนี้ ภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในเรือนจำชั่วคราว ทัณฑสถานเปิด และเรือนจำระบบปิดที่มีพื้นที่ภายนอกเรือนจำและเหมาะสมกับการเพาะปลูก เช่น พื้นที่โครงการโคก หนอง นา เป็นต้น อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะความชำนาญในวิชาชีพด้านการเกษตร เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักได้รับความเสียหาย เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผักปรับราคาสูงขึ้นในรอบ 40 ปี กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้ดำเนินการโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยใช้พื้นที่ทัณฑสถานเปิด/เรือนจำชั่วคราว 47 แห่ง รวมถึงเรือนจำ/ทัณฑสถานระบบปิดที่มีพื้นที่ภายนอกเรือนจำและมีความพร้อมเพื่อนำผลผลิตมาแจกจ่าย และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนด้วยการรับประทานผักปลอดสารพิษจากฝีมือการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชนผ่านพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษที่เป็นจากผลผลิตฝีมือการปลูกของผู้ต้องขัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษนี้จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

Related posts