ครบรอบ 36 ปี สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3

 

สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 นำคณะกรรมการฯ อาทิ ละออ ตั้งคารวคุณ, พนิดา ปทุมารักษ์, ลัดดา วิศวผลบุญ, พูลศรี จงแสงทอง, ภัทรพร สันตธาดาพร อดีตนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3, อุมาลี บุญญาวัลย์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิก ร่วมทำบุญครบรอบ 36 ปี สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 

Related posts