กองทัพเรือ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ วันลอยกระทง 5 จุดใหญ่

 

 

กองทัพเรือ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ผบ.ทร. ห่วงใยถึงประชาชนในเรื่องความปลอดภัย ส่ง รองเสธ.ทร. เป็นประธานศูนย์ฯ มีกองเรือลำน้ำ รับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 5 จุดใหญ่ สะพานธนบุรี – สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระนั่งเกล้า – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 1 – ท่าเรือพระประแดง และท่าเรือพระประแดง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (18 พ.ย.64) เวลา 15.00 น. พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในการให้ความปลอดภัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะมีผู้ใช้บริการการสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมากและมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้อนุมัติให้ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ มี พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยได้จัดเรือ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ รวมถึงชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ (รวมกำลังพล 150 นาย เรือ 22 ลำ รถพยาบาล 2 คัน รถยนต์ 4 คัน) ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

โดยได้จัดเตรียมความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ รวมถึงการจัดการอบรมการช่วยชีวิตให้กับกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ที่จะปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยความร่วมมือกับกรมแพทย์ทหารเรือ ในการนี้ แบ่งกำลังออกเป็น 5 หน่วย

 

  1. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1 พื้นที่ สะพานธนบุรี – สะพานพระนั่งเกล้า

 

  1. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 2 พื้นที่ สะพานพระนั่งเกล้า – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

  1. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 3 พื้นที่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานภูมิพล 1

 

  1. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 4 พื้นที่ สะพานภูมิพล 1 – ท่าเรือพระประแดง

 

  1. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 5 พื้นที่ ท่าเรือพระประแดง – ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ ฯ ได้ที่ กองบังคับการหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ อู่ทหารเรือธนบุรี ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2475 3093 / 0 2475 3094 / 0 2412 6963 หรือสายด่วน 1696

Hits: 50

Related posts